A weboldalak
használata

A BinX Zrt. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azokból fakadóan a BinX Zrt. oldalán kötelezettségvállalás nem keletkezik. A BinX Zrt. a honlapon elérhető információk pontosságáért, illetve teljeskörűségéért felelősséget nem vállal.

A BinX Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból erednek.

A szerzői jogok
védelme

A BinX Zrt. weboldalainak tartalma a BinX Zrt-t illető szerzői jogi védelem alatt, míg az egyes megjelölések, logók védjegyoltalom alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapok tartalmának, illetve bármely elemének, bármely módon történő felhasználásához a BinX Zrt. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges.

Belső visszaélés-
bejelentés

A BinX Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a BinX Zrt-t érintő jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldünk a bejelentőnek. A visszaigazolás keretében általános tájékoztatást nyújtunk az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentésben foglaltakat a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgáljuk. A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbíthatjuk, mely esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatást adunk. A bejelentés kivizsgálása nem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentés kivizsgálása során a bejelentőt a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatjuk fel.

A bejelentés kivizsgálását mellőzhetjük, ha

  • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  • a bejelentést nem a 2023. évi XXV. tv. 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Bejelentés tehető

  • levélben a BinX Zrt. Compliance Főosztályvezetőjének címezve a 1031 Budapest, Záhony utca 7. címre megküldve (a borítékra ráírva: „bizalmas”)
  • e-mailben a visszaeles-bejelentes@binx.hu e-mail címre 
  • telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig a BinX Zrt. bejelentésre szolgáló telefonszámán (+36 30 704-6611)
  • személyesen munkaidőben (előzetesen egyeztetett időpontban) a Compliance Főosztályvezetőnél.

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi szabályokat az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.